1. Đối tác nhà sản xuất:

2. Đóng khách hàng:

3. Đối tác độc quyền:

4. Các dự án tiêu biểu

Xây dựng

  • Bảo trì hệ thống thực nghiệm, trung thế, điện áp thấp, máy biến áp và điện áp cao cấp 

Nhà máy công nghiệp

  • Hệ thống phòng thí nghiệm MV, nhà máy sản xuất đồ uống tại VSIP II Bắc Ninh

Dầu khí

  • Phòng thí nghiệm, bảo trì và bảo trì toàn bộ hệ thống điện của nhà máy lọc hóa dầu.

Solar Power & trạm điện

  • Kiểm tra, duy trì và bảo trì lâu dài của toàn bộ trạm biến áp, Hệ thống UPS, SCADA của nhà máy điện mặt trời tại bình thuận